Historien om Eilert Smith Hotel

Blant Stavangers gamle trehus og moderne høyhus finner du Eilert Smith Hotel – en av byens flotteste arkitektoniske perler. Selve bygget ble oppført i 1937 og er tegnet av Stavanger-arkitekten Eilert Smith. Bygget ble opprinnelig brukt som salgslokale og lager for bondesamvirket i området. I dag har bygget blitt restaurert til å huse et av Stavangers flotteste hoteller. Hotellets eiere Signe Anne og Kristoffer Stensrud har et ønske om å ta vare på den historiske arven, fornye den og å skape et levende hotell.

Funkisbygningen i armert betong er preget av en rekke tidstypiske særegenheter og interessante trekk. Blant annet er bygningens høyde i tråd med funksjonalismens strenge krav til bebyggelsens utforming, med en maksimal høyde på fire etasjer for å sikre at nok lys og luft fikk strømme til i gatene. Trappetårnet med sitt høye, smale vindu er også et av de funksjonalistiske trekkene som i dag er bevart i bygningen.